Online Marketing

Online Marketing

MEET OUR HAPPY CLIENTS

PACKAGE ONLINE MARKETING

รับทำ

page facebook

5,599 ฿

รับทำ

instagram

5,599 ฿

รับทำ

line oA

5,599 ฿

Online Marketing

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทำการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ทำให้สินค้าหรือแบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ อย่างโฆษณาเว็บไซต์
หรือ โฆษณาขายสินค้าเพื่อที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ แล้วให้ผู้อื่นได้รับรู้ขยายเป็นวงกว้าง