ONLINE ADVERTISING

Online Advertising

PACKAGE Content

รับทำโฆษณา

facebook

4,888 ฿

รับทำโฆษณา

instagram

4,888 ฿

รับทำโฆษณา

line office

5,590 ฿

Online Advertising

“โฆษณาออนไลน์” คือการลงโฆษณาเพื่อโปรโมทธุรกิจของเรา โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือโลกออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของ Online Marketing หรือ “การตลาดออนไลน์”
โดยเป็นการทำการตลาดด้วยการลงโฆษณา ซึ่งแม้ต้องจ่ายเงินค่าโฆษณา แต่ก็ช่วยโปรโมทธุรกิจ ได้ดีที่สุด แปลได้ตรงตัวเลยก็คือ
“การตลาดคอนเทนต์” โดยขยายความได้ว่าการทำการตลาดที่ใช้คอนเทนต์เป็นมีเดีย หรือเครื่องมือสำหรับผู้ทำส่งสารต่อไปยังผู้รับ ก็คือการที่แบรนด์จะสื่อสารกับผู้อ่านที่เป็นลูกค้านั่นเอง จะเรียกว่า Content คือเครื่องมือชิ้นหนึ่งสาหรับการทำการตลาดก็คงไม่ผิด โดยคำว่า Content นั้น
เราไม่ได้พูดถึง บทความ แคปชั่น ที่เป็นตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว

Online Advertising

“โฆษณาออนไลน์” คือการลงโฆษณาเพื่อโปรโมทธุรกิจของเรา โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือโลกออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของ Online Marketing หรือ “การตลาดออนไลน์”
โดยเป็นการทำการตลาดด้วยการลงโฆษณา ซึ่งแม้ต้องจ่ายเงินค่าโฆษณา แต่ก็ช่วยโปรโมทธุรกิจ ได้ดีที่สุด แปลได้ตรงตัวเลยก็คือ
“การตลาดคอนเทนต์” โดยขยายความได้ว่าการทำการตลาดที่ใช้คอนเทนต์เป็นมีเดีย หรือเครื่องมือสำหรับผู้ทำส่งสารต่อไปยังผู้รับ ก็คือการที่แบรนด์จะสื่อสารกับผู้อ่านที่เป็นลูกค้านั่นเอง จะเรียกว่า Content คือเครื่องมือชิ้นหนึ่งสาหรับการทำการตลาดก็คงไม่ผิด โดยคำว่า Content นั้น
เราไม่ได้พูดถึง บทความ แคปชั่น ที่เป็นตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว