Content Marketing

Package A

เหมาะสำหรับ

THE PRO CONTENT​

Package A

10,000ภาพหน้าปก 1 รูป  ?

Cover Page 1 Picsอัลบั้มรูป 16 รูป (4 อัลบัม)  ?

Album Photo 16 Pics ( 4 Albums)รูปคอนเทนต์ความรู้ 16 ภาพ (4 รูป/ อาทิตย์)  ?

Knowledge Content 16 Pics (4 Pics ต่อ WEEK)รูปภาพโปรโมชั่น 3 ภาพ  ?

Graphic of Promotion 3 Pics

 

Package B

เหมาะสำหรับ

THE PRO CONTENT​

Package B

15,000ภาพหน้าปก 1 รูป  ?

Cover Page 1 Picsอัลบั้มรูป 16 รูป (4 อัลบัม)  ?

Album Photo 16 Pics ( 4 Albums)รูปคอนเทนต์ความรู้ 16 ภาพ (4 รูป/ อาทิตย์)  ?

Knowledge Content 16 Pics (4 Pics ต่อ WEEK)รูปภาพโปรโมชั่น 3 ภาพ  ?

Graphic of Promotion 3 Picsคิด Concept ของโพสที่ไปในทางเดียวกันคิด และลง Caption ในแต่ละ platform

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

– ไฟล์งานต้นฉบับ (EPS FILE)
– ทำอาร์ตเวิร์คสำหรับงานพิมพ์
– เขียนข้อความโฆษณา Content (ในภาพ)
– รูปภาพ

* Week 1   รูปคอนเทนต์ความรู้ 16 ภาพ
* Week 2  อัลบั้มรูป 2 Album
* Week 3  อัลบั้มรูป 2 Album
* Week 4  รูปภาพโปรโมชั่น 3 ภาพ

 

 

รายละเอียด

ภาพหน้าปก / Cover Page

ภาพหน้าปก (Cover Page) คือ ภาพที่บอกเอกลักษณ์ของความเป็นเพจหรือโชว์ความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือในแพลตฟอร์มอื่นๆ

อัลบั้มรูป / Album Photo

อัลบั้มรูป (Album Photo) สามารถนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งแสดงสินค้าหรือแม้แต่แสดงเอกลักษณ์ ภาพพจน์ รวมไปถึงรีวิวสินค้าและโปรโมชั่นขององค์กรที่สามารถนำเสนอในรูปแบบของภาพเป็นชุด ๆ

รูปคอนเทนต์ความรู้ / Knowledge Content

รูปคอนเทนต์ความรู้ (Knowledge Content) คือ รูปภาพที่นำเสนอคอนเทนต์ความรู้ รวมถึงสามารถสอดแทรกการขาย หรือโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาสนใจมากขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริม การรับรู้ต่อแบรนด์ (brand awareness) ได้อีกด้วย

รูปภาพโปรโมชั่น / Graphic of Promotion

รูปภาพโปรโมชั่น (Graphic of Promotion) คือ รูปภาพที่ส่งเสริมการขายเป็นหลัก เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ่น